Inhuldigingspreek Protestantse kerk 1 juli 1821

De plechtige inhuldiging van de Eerste Protestantse Kerk van Antwerpen vond plaats op zondag 1 juli 1821
Ds. C.P. Winckel heeft de preek die hij toen heeft gehouden laten uitgeven. Hier kunt u door dit zeldzame boekje bladeren en desgevallend de preek lezen:

Winckel_Inhuldigingspreek