Fritz Mayer (van den Bergh)

Fritz Mayer, op 22 april 1858 geboren als oudste zoon van de uit Keulen afkomstige zakenman Emil Mayer (zoon van de echte fysieke immigrant) en diens Antwerpse vrouw Henriëtte Van den Bergh. De Mayers maakten deel uit van de Duitse kolonie. Na het overlijden van zijn vader in november 1879 blijft Fritz bij zijn moeder wonen en wijden zij zich samen aan Fritz’ passie, het verzamelen van kunstvoorwerpen. Wanneer Fritz in 1887 in de adelstand wordt verheven (ridder), voegt hij de naam van zijn moeder aan de zijne toe, vandaar Mayer van den Bergh. Wanneer Fritz in 1901 omkomt bij een val van zijn paard, laat zijn moeder door architect J. Hertogs tussen 1901 en 1904 pal naast de familiewoning (rechts) een gebouw optrekken om er de kunstverzameling van haar zoon in onder te brengen. Het lijkt een 16de-eeuwse patriciërswoning, maar in feite gaat het om een voor die dagen hypermoderne constructie in beton. Daarvóór is in natuursteen de gevel van ‘De Dry Coningen’ gereconstrueerd. Hiervoor stonden de in 1884 gesloopte voormalige pastorie van de Sint-Walburgiskerk (aan de Werf) en een ook reeds verdwenen gevel in de Zakstraat model. De gevel stond reeds op de wereldtentoonstelling van 1883 (‘Oud-Antwerpen’) en daarna dus in de stad, maar deze keer van echte steen…

De Dry Coningen (wereldtentoonstelling)
Mayer van den Berg 1904

One thought on “Fritz Mayer (van den Bergh)”

  1. I am family of Van den Bergh in the Netherlands my grandma told always that we where from Bleu blood

Leave a Reply

Your email address will not be published.