Jef Lambeaux en Joseph Hertogs

Brabo is net klaar… Let ook op het huis op de achtergrond !

 

De Sint-Joris op het huis van Spaengien is niet hetnige kunstwerk dat Jef Lambeaux voor de Duitse kolonie heeft gemaakt. Ook de Brabofontein zelf zou er waarschijnlijk niet gekomen zijn, als Auguste Nottebohm in 1883 geen 100.000 frs. aan de stad had nagelaten. De helft van dit bedrag stelde Jef Lambeaux in staat om de Brabofontein op te richten en de andere helft van het  legaat werd aangewend ter verfraaiing van de stad (o.a. het beeld van Jacob Jordaens door Jules Pecher).

Bankier Wilhelm Malinckrodt vond dat hij niet achter kon blijven en gaf  architect J. Hertogs de opdracht om de plannen te ontwerpen voor zijn monumentale kantoorgebouw op de hoek van Suikerrui en Ernest Van Dijck kade: in 1903 werd het “Hansahuis”, zoals hij het noemde voltooid. De bronzen sculpturen zijn opnieuw van da hand van Jef Lambeaux en stellen de Schelde, de Rijn, de Elbe en de Weser (resp verwijzend naar Hamburg en Bremen): Scheepvaart en Handel verenigen Duitsland en de Nederlanden. Architect Joseph Hertogs was overigens en veelgevraagde bouwmeester in de Duitse kolonie: Naast de Evangelische Christuskirche (1893 – Bexstraat, gesloopt) ontwierp hij talloze woonhuizen in de ‘Duitse hoek’ (rond het huidige Albertpark) alsmede handelspanden: het warenhuis voor Tietz (de ‘Inno’), het stapelhuis aan de Oude Leeuwenrui, ‘Magasins et Entrepôts réunis La Cloche’ voor Osterrieth).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *